Slovník pojmů ve 3D tisku

Slovník pojmov v 3D tlači

3D tlač obsahuje množstvo nových pojmov, najčastejšie z nich nájdete v tomto článku.

.3mf

 • Formát pre najefektívnejšie ukladanie objektov. Je možné uložiť aj tlačové nastavenia, textúru objektu a ďalšie.

.dxf/.svg/.cdr

 • Formáty obsahujúce vektorovú grafiku, výkres alebo krivky pre špecifický program.

.obj

 • Formát podobný .stl, ale umožňuje uložiť aj textúru objektu (pre Slicer nepodstatné).

.step/.stp/.f3d/.blend/.scad/.mtl/.skp

 • Formáty obsahujúce editovateľný 3D objekt pre špecifický program.

.stl

 • Formát obsahujúci požadovaný model uložený v malých trojuholníkoch. Pri vysokom počte trojuholníkov súbor zaberá viac miesta, ale je detailnejší.

3D Skener

 • Používa sa na vytvorenie modelu z reálneho objektu pre ďalšiu duplikáciu 3D tlačiarňou.

3D Tlačiareň

 • Zariadenie, ktoré dokáže vytvoriť 3D objekt a doslova ho zhmotniť z počítačového modelu v rôznych veľkostiach, farbách a materiáloch. Najčastejšia je FDM tlačiareň, ktorá nanáša natavený filament.

Adhézia

 • Priľnavosť.

Akcelerácia

 • Zrýchlenie pohybu motora.

Arduino

 • Malý jednodeskový počítač, ktorý nie je možné zapojiť k monitoru, klávesnici alebo myši, ale možno ho programovať pre rôzne účely.

Core XY

 • Tlačiarne, pri ktorých sa tlačová hlava pohybuje v osiach X a Y, zatiaľ čo os Z sa pohybuje len hore a dole. Tlačová podložka sa nepohybuje dopredu a dozadu ako pri tlačiarňach typu Prusa.

Čítačka kariet/USB/RJ45 port

 • Číta dáta z pamäťovej karty, USB alebo ethernetu vo formáte .gcode.

Decelerácia

 • Spomalenie pohybu motora.

Extruder

 • Hlavná súčasť tlačiarne, ktorá sa stará o extrúziu materiálu. Skladá sa z motora a ozubeného podávacieho kolieska, ktoré vysúva alebo zasúva filament do Hot-Endu, kde sa vykonáva extrúzia.

Extrúzia

 • Vytláčanie roztaveného materiálu, kde záleží na teplote a druhu filamentu.

Filament

 • Tlačová struna, ktorá sa roztavením a presným nanesením podľa programu vytvorí požadovaný 3D výtlačok. Filament je najčastejšie z plastového materiálu, ktorý sa líši vlastnosťami a použitím. Medzi bežné materiály patrí PLA, PETG, ABS, TPE, NYLON atď. Filament môže obsahovať aj kompozitné materiály, ktoré vylepšujú jeho vlastnosti, napríklad železo, meď, bronz, drevo, flitre atď. Najčastejšie sa používa priemer 1,75 mm, ktorý sa lepšie prehrieva ako priemer 2,90 mm, čím šetrí energiu a minimalizuje prebytočné teplo.

Firmware

 • Program slúžiaci na ovládanie tlačiarne a jej rozhrania. Aktualizácie firmvéru sa vykonávajú napríklad cez program PrusaSlicer.

G-code

 • Písaný kódový program, podľa ktorého sa tlačiareň riadi. Ovláda teploty a posun extrudéra a krokové motory.

Heat-bed

 • Rovná vyhrievaná časť tlačiarne, na ktorej sa nachádza tlačová podložka. Býva vyrobená z hliníka a obsahuje vyhrievanú časť po celej ploche a termistor na udržanie stabilnej teploty.

Heat-Block

 • Vyhrievací blok z materiálu dobre vedúceho teplo, ktorý dodáva tryske potrebné teplo a udržiava ju na požadovanej teplote.

Heat-Break

 • Mechanická súčiastka, ktorá oddeľuje teplo vznikajúce v Heat-Blocku od vstupujúceho filamentu, aby sa nezačal taviť skôr, než je potrebné.

Hot-End

 • Dôležitá súčiastka 3D tlačiarne, kde sa filament taví a mení sa na tenké vlákno, ktorým sa tlačí výsledný model. Skladá sa z trysky, Heat-Blocku, Heat-Breaku a chladiča.

Chladič (Heat-sink)

 • Odkvápá prebytočné teplo pomocou ventilátora. Väčšinou je vyrobený z hliníka alebo medi a obsahuje teplotne odolnú PTFE trubičku na vedenie filamentu.

Krokové motory (stepper motor)

 • Elektronická súčiastka zabezpečujúca presný pohyb v osiach XYZ. Každá os má jeden alebo viac motorov, ktoré sa otáčajú malými krokmi a tým posúvajú trysku na presnú polohu.

Límec (brim)

 • Pomocná prvá vrstva presahujúca tlačený objekt pre lepšiu priľnavosť k podložke. Používa sa pri malých objektoch alebo u materiálov s väčšou zmrštivosťou.

Marlin

 • Open source firmware pre 3D tlačiarne typu FDM, založené na projekte RepRap využívajúce platformu Arduino.

Obrys (skirt)

 • Pomocná vrstva okolo tlačeného objektu, ktorá vyrovnáva tlak v tryske pred začatím tlače modelu.

Octoprint

 • Webové rozhranie pre vzdialenú správu tlače a tlačiarní. Umožňuje plánovanie tlače, diaľkové ovládanie tlačiarne a sledovanie pomocou webkamery.

Open Source

 • Počítačový softvér alebo hardvér s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý môže ktokoľvek upraviť podľa svojich potrieb. Príkladom sú tlačiarne Prusa.

Osa X

 • Osa určujúca pohyb tlačovej hlavy vpravo a vľavo.

Osa Y

 • Osa určujúca pohyb tlačovej hlavy dozadu a dopredu.

Osa Z

 • Osa určujúca pohyb tlačovej hlavy hore a dole.

Ozubený remeň

 • Používa sa na posun jednotlivých osí a prevádza krouživý pohyb z krokových motorov na lineárny pohyb pomocou remenice.

Perimeter

 • Vonkajšie steny objektu, ktoré sú viditeľné. Zvyšok modelu tvorí výplň.

Podpory (Support)

 • Pomocné štruktúry pre tlač previsov alebo dlhých mostov. Existuje viac druhov podpor, ktoré sa vytvárajú tam, kde sú potrebné.

Post-Processing

 • Opracovanie výrobku po tlači pre lepší výsledok – očistenie, brúsenie, lakovanie alebo farbenie.

Prvá vrstva (first layer)

 • Najkritickejšia vrstva, ktorá drží výtlačok na mieste po celú dobu tlače. Priľnavosť možno zvýšiť použitím límca.

Premostenie (Bridging)

 • Technika pre tlač krátkych prechodov medzi dvoma bodmi bez podpory. Pre dlhšie vzdialenosti alebo previsy je nutné použiť podpory.

PTFE Trubička

 • Slúži na vedenie filamentu z extrudéra do trysky. Je teplotne odolná a má klzký vnútorný priemer. Lepšie vlastnosti má trubička capricorn.

Raft

 • Funkcia, ktorá vynucuje tlač objektu na podporu.

RepRap

 • Komunitný Open-Source projekt zaoberajúci sa tvorbou samo-replikovateľných 3D tlačiarní.

Retrakcia

 • Pohyb extrudéra, ktorý povytiahne filament z Hot-Endu, aby sa zamedzilo výtoku materiálu pri prechode na inú pozíciu.

Remenica

 • Zariadenie podobné ozubenému kolesu, ktoré prevádza pohyb z motora na lineárny pohyb pomocou remeňa.

Slicer

 • Program, ktorý na počítači rozreže model na tenké vrstvy a vygeneruje g.code pre tlačiareň.

Slicovanie

 • Proces rozrezania 3D modelu na jednotlivé vrstvy.

Stringovanie

 • Tahanie ľahko schladeného vlákna tryskou, čo vedie k vzniku tenkých vlákien medzi objektmi. Ovlivňuje sa správnym nastavením teplot, dĺžkou retrakcie a tlačovým ventilátorom.

Šev (seam)

 • Miesto, kde tryska začína a končí tlač perímetrov alebo vrstiev. Doporučuje sa šev umiestniť na menej viditeľné miesto.

Termistor

 • Elektronická súčiastka merajúca teplotu Hot-Endu alebo podložky. Posiela informácie do základovej dosky, ktorá reguluje vyhrievací prvok.

Tlačový ventilátor (Fan)

 • Ochladzuje výtlačok, aby vrstva rýchlo stuhla. Používa sa hlavne pri premostení.

Vyhrievací prvok (heater)

 • Zariadenie, ktoré vyhrieva Heat-Block alebo podložku na požadovanú teplotu. Najčastejšie má výkon 40W.

Tryska (Nozzle)

 • Malá kovová súčiastka so závitom, ktorá extruduje roztavený filament. Rôzne priemery trysiek určujú rýchlosť a presnosť tlače.

Vozík

 • Súčasť tlačiarne zabezpečujúca lineárny pohyb extrudéra alebo podložky.

Vrstva (layer)

 • Horizontálna časť modelu po slicovaní. Výška vrstvy závisí na priemere trysky.

Výplň (infill)

 • Vnútorná štruktúra objektu, ktorá šetrí materiál a čas, ale zároveň poskytuje potrebnú pevnosť.

Základná doska (MB- MotherBoard)

 • Hlavná elektronická súčiastka tlačiarne, ktorá zobrazuje informácie a posiela inštrukcie motorom a vyhrievacím prvkom.

Zdroj

 • Zariadenie prevádzajúce sieťové napätie na napätie potrebné pre tlačiareň.

Žehlenie (ironing)

 • Funkcia vo sliceri, kde tryska vyhladzuje rovné povrchy modelu. Veľmi časovo náročná technika.